Veelgestelde vragen

Vooraleer u begint met de aanleg van een zwembad in uw tuin gaat u beter na of er al dan niet een bouwvergunning nodig is.
In het Vlaamse landsgedeelte is een aanvraag niet nodig als het zwembadoppervlakte kleiner is dan 80m². Let wel: reeds alle bestaande, niet overdekte constructies (verharde en waterondoorlatende terrassen) moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte. De strikt noodzakelijke opritten en toegangen moet men niet in rekening brengen.

Deze vrijstelling is enkel geldig indien:

  • 1m van de perceelgrens blijven
  • minder dan 30m van de woonzone verwijderd zijn
  • niet in agrarisch of kwetsbaar gebied liggen
  • Niet hoger dan 1,5m boven het maaiveld liggen
  • geen bovengrondse bouwvolume hebben

 
Er zijn echter bepalingen die verschillend kunnen zijn van gemeente tot gemeente. Daarom is het beter om toch eens langs te gaan bij de stedenbouwkundige dienst van uw woonplaats.

Voor de plaatsing van een bronbemaling is sinds kort een omgevingsvergunning nodig. 

In onze aanbiedingen zit de aanvraag van deze omgevingsvergunning steeds inbegrepen!

Voor het aanleggen van een bouwkundig zwembad afgewerkt met mozaïek betegeling of met een liner, mag je snel rekening houden met een bouwduur van ongeveer 4 weken.

Het bouwen van een ppc of inox monoblock zwembad wordt doorgaans in een 7 dagen, een week dus afgerond.

Dit hangt van veel factoren af. Uiteraard hanteren we enkele standaardprijzen maar iedere klant heeft andere wensen en ideeën en elk project is anders.
Toch kunnen we uit ervaring zeggen dat je al snel rekening mag houden met een budget vanaf €55.000 incl. btw om een duurzaam en energiezuinig zwembad te bouwen.

De pH (=zuurtegraad) is de belangrijkste parameter om te meten in je zwembad. De waarde moet zich tussen de 7,0 en 7,6 situeren.
Een te hoge pH betekent dat je water te basisch is. Dat kan leiden tot ontwikkeling van gevaarlijke bacteriën omdat het chloor in je zwembadwater op dat moment veel minder actief is. Bovendien zal een te hoge pH in combinatie met te weinig vrij chloor leiden tot algengroei en groen water.
Met een te lage pH is het water veel te zuur. Dat kan leiden tot corrosie van alle metalen onderdelen (ladders, warmtepompen, circulatiepompen, verlichting enz.) en ontwikkeling van de irriterende chloorgeur (trichlooramines) die oog-, neus- en huidirritaties kan veroorzaken.

Let op, helder water is niet altijd een garantie op afwezigheid van gevaarlijke bacteriën of virussen. Daarom is het meten van de pH zeer belangrijk voor de gezondheid van je kinderen en jezelf.
Wanneer je de pH gaat meten moet je altijd meten als het water op de juiste temperatuur is. De pH zal immers stijgen als de temperatuur van het water stijgt (koolzuurgas zal namelijk ontsnappen, waardoor pH stijgt). De pH van je water corrigeren heeft geen zin als de temperatuur niet op het gewenste peil is want hij zal opnieuw veranderen door het verwarmen van het water.

Om het water van je zwembad gezond te houden, moet je chemische producten toevoegen. Tot op heden is chloor daarvan het meest gebruikte en in openbare zwembaden het enige toegelaten. De chloor in het water die je moet meten is de vrije chloor. Die zorgt voor oxidatie en desinfectie. De volgende concentraties vrije chloor moeten aangehouden worden om 100 % zekerheid te hebben dat je water voldoende geoxideerd en ge-desinfecteerd is (helder en vrij van bacteriën en virussen).

  • Openlucht zwembad: 0,5 tot 3,0 mg/l
  • Overdekt (binnen) zwembad: 0,5 tot 1,5 mg/l
  • Spa’s of whirlpools: 1,0 tot 3,0 mg/l

ORP of redox is de oxidatie-reductiepotentiaal van water en wordt uitgedrukt in millivolt (mV). Het is een indirecte maat voor de concentratie vrije chloor. Er is voldoende vrije actieve chloor aanwezig in uw water bij een redoxwaarde tussen 600 en 800 mV, mits uw pH zich tussen 7,0 en 7,6 bevindt!

Vlokmiddel voorkomt troebel zwemwater en haalt bijvoorbeeld bacteriën uit het water. Dat komt doordat vlokmiddel grotere filtreerbare ‘vlokken’ maakt van (met het blote oog) onzichtbare losse deeltjes in het zwemwater.
Van zichzelf zijn deze deeltjes negatief geladen, waardoor ze elkaar van nature afstoten en los van elkaar in het water blijven. Die onzichtbare deeltjes klonteren door het positief geladen vlokmiddel als het ware samen, waardoor er een ‘vlok’ ontstaat. Die vlok is gemakkelijker via het filter te verwijderen uit het zwemwater. Die minuscule onzichtbare deeltjes, waren op zichzelf niet door de meeste filters uit het zwemwater te halen. Het gaat dan bijvoorbeeld om speeksel of cosmetica, dat een zekere troebelheid aan het water toevoegt. Als er licht schijnt op het water, dan verstrooien deze deeltjes die lichtinval. Te denken valt aan het effect van een druppel melk dat in een glas water valt. Andere voorbeelden zijn bacteriën, schimmels en virussen. Met name de wat grotere bacteriën zijn met chloor moeilijker te doden.
Kortom: vlokmiddel maakt zwemwater niet alleen helder, maar ook hygiënischer.

Het filtervat van je zwembad dien je waarschijnlijk nooit te vervangen. Toch niet wanneer je die goed onderhoud en regelmatig terugspoelt (= backwashen). Uitzonderlijk kan het gebeuren dat je filtervat barst omdat er te veel druk in de filter zit. Dat kan liggen aan het feit dat je te weinig de filter terugspoelt om al het vuil te verwijderen.
Enkel het filterzand dien je regelmatig te vervangen. Wil je een goed onderhouden zwembad, dan vervang je het zand best elke 5 jaar.

Tegenwoordig werken we met glasparels met nanotechnologie. Daar is vervanging minder frequent nodig.

Aangeraden wordt om dit gedurende het zwemseizoen 1 x per week te doen, ook al geeft de manometer nog een lagere druk aan. Zeker na een stofzuigbeurt is het raadzaam om de filter te spoelen.

Nog vragen die je hier niet terugvond?